develop your own website
Mobirise

INICI DE MÀSTER: GENER 2.020

MÀSTER CRIANÇA 0-3 i ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES EN XARXA

Aquesta formació pretén oferir una mirada holística perquè els professionals puguin fer un millor acompanyament  a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, des d’un vessant reflexiu i una vocació professionalitzadora. 

L'objectiu és assolir una formació teòrico-pràctica de l’etapa 0-3 des del punt de vista dels infants, dels progenitors i de l’entorn, incidint en el rigor i la profunditat conceptuals, una mirada innovadora i crítica, i la interdisiciplinarietat en la construcció del coneixement.

MÀSTER = POSTGRAU 1 + POSTGRAU 2

El Màster criança 0-3 s’estructura en dos Postgraus independents, però alhora complementaris.

Mobirise

POSTGRAU 1

Criança 0-3 i benestar familiar
El marc: canvi d’època
Cultura de la infància i familia...
Educar als 0-3  
L’infant i la construcció del vincle
Gestació, naixement i criança...
L’entorn: polítiques i serveis
Expèriencies i bones pràctiques...
Observacions, viatge i recerca 

POSTGRAU 2

Famílies 0-3 en xarxa
Introducció als Espais Familiars
Perspectiva històrica, sociopolítica
Salut i desenvolupament
L’infant, la família i la comunitat
Treball en grup en equip
Gestió i treball en xarxa
Observacions, viatge i recerca 

AMB EL RECONEIXEMENT DE


Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya

CONTACTE

Versió 8.1 Actualitzada octubre 2019 By danicrack